Rezervácie
Domáci poriadok - Avalonpark

Domáci poriadok

Dodržiavanie nižšie uvedených informácií, je povinné. Dodržiavanie poriadku dráhy a domáceho poriadku  kvôli bezpečnosti súťažiacich platí pre každého.

 • Jednomiestne motokáry môžu používať len osoby ktoré majú viac ako 14. rokov, a sú vyšší ako 130 cm, v tomto prípade musia byť dodržané obidve parametre! Pri deťoch ktorý dovŕšili 14 rokov sa ich vek v každom prípade musí dokázať predložením  občianského preukazu. Vyhlásenie zodpovednosti za maloletého musí v každom prípade podpísať dospelá osoba. Dvojmiestny motokár môže používať len dieťa  staršie ako 6 rokov, a len v prípade ak v motokáre vedľa neho sedí dospelá osoba!
   
 • Každy súťažiaci musí v každom prípade nosiť na tento cieľ vytvorenú špeciálnu prilbu, ktorú si môžete dať z hlavy dole len v boxe. V prípade ak je súťažiaci počas pretekov nútený zastaviť sa, buď kvôli havárii, alebo kvôli technickej poruche, je povinný jeho zastavenie ukázať zdvihnutím ruky. Dokial vedúci dráhy nedá pokyn na vystúpenie s motokáru, dovtedy súťaziaci nemôže auto opustiť.
   
 • Ak zistí súťažiaci počas pretekov nejakú technickú poruchu, musí sa stiahnuť na bok dráhy, a v žiadnom prípade nemôže motokár tlačiť, musí počkať na pokyn a pomoc vedúceho dráhy.
   
 • Počas pretekov sa môže  predbiehať aj z prava aj zľava. Na dráhe nie je povolená schválna zrážka,  vytlačenie druhého súťažiaceho, a ani agresívne správanie. Ďalšie nepovolené správanie je schválne prekážanie rýchlejšieho.
   
 • Nedodržiavanie hore uvedených pravidiel môže skončiť aj vylúčením s pretekov, a pri vážnom porušení pravidiel, môže vedúci, osobe vstup na dráhu aj trvalo zakázať.
   
 • Osoby používajúce nepriaznivo ovplyvňujúce lieky, alkohol, alebo drogy nemôžu motokáry používať.
   
 • Vedúci dráhy nie je zodpovedný za cennosti ktoré si so sebou súťažiaci na dráhu zoberú. Okrem súťažiacich  na dráhe sa nemôže nikto zdržiavať.
   
 • Používanie dráhy je v každom prípade na vlastnú zodpovednosť. Pred každým použitím motokárov musí účastník vyplniť a podpísať vyhlásenie zodpovednosti. Pri maloletych osobách musí toto vyhlásenie podpísať jeden z rodičov, alebo jeho opatrovatel. Motokáry môžu používať len osoby vyššie ako 130 cm. Na dráhe môže ísť naraz len 16 motokárov.
   
 • Dvojmiestny motokár môže používať len dieťa  staršie ako 6 rokov, a len v prípade ak v motokáre vedľa neho sedí dospelá osoba!
   
 • Fajčenie je v celom areáli zakázané.
   

Vlajková signalizácia:

Nižšie uvedené pokyny vlajok musí každy súťažiaci dodržať, a správať sa podľa toho,čo farba vlajky žiada.
 

 • Modrá vlajka: Rýchlejší jazdec za vami, umožnite predbiehanie. V tomto prípade sa musíte stiahnuť a rychlejšie vozidlo pustiť. Akonáhle nás rýchlejšie vozidlo už predbehlo, môžete pokračovať vo vlastnom tempe.
   
 • Žltá vlajka: nebezpečie na trati, spomaľ a zvýš opatrnosť pri jazde (možná prekážka na trati). V tomto prípade je zakázané predbiehanie. Výnimka je samozrejme predbiehanie porušeného vozidla.
   
 • Červená vlajka: spomalenie na minimum, príjazd do boxu
   
 • Čierno-biela kockovaná vlajka: mávanie touto vlajkov znamená vstúpenie do posledného kola.