Rezervácie
Herné prvky - Avalonpark

Herné prvky

Maya detské ihrisko už aj impozantným vstupom inzeruje, že kto príde na návštevu tak sa dostane do zaujímavého sveta. V Avalon Parku postavený detský raj aj z viacerých strán je jedinečným, pretože v Maďarsku ešte nikdy nebolo postavené takéto vnútorné detské monstrum vonku, a neexistuje ani nič podobné čo by bolo vybavené 3D štruktúrnou tematikou, maya maszkami, skaly, kamene, visiace mosty zdobia štruktúru, uschované tzv. „klietka efekt“

Maya detské ihrisko je tak pestré, príjemné, podporujúce na pohyb, nainštalovali sme náročné detské vybavenia, podla ktorých sa dieťa vyvíja.

Deti vstúpiace do detského ihriska hneď sa ponáhľajú do labirintu, a šťastne pobehujú medzi rôznymi prekážkami, vylezú na vežu a šmyknú sa na šmýkačkách. Ale o toto viacej dávajú tieto prostriedky. Prekonávajú vlastné prekážky použitým jedným prostriedkom, naučia sa dávať pozor na menšie deti, prípadne preživájú, že aký je pocit pomôcť druhému dieťaťu, keď sa zasekne pri niektorej bariére.

Rodičia môžu medzitým pokojne sedieť, a rozprávať sa v bufete, pretože majú deti v bezpečí. A keď sa náhodou pripoja do hry, tak spolu môžu prežiť tie momenty, keď dieťa prestúpk svoje hranice a šmykne sa po dlhej špirálovej trubici.

Obdobie vo veku medzi piatym až siedmym rokom života sa nazýva aj pri normálnom vývine dieťaťa, ako obdobie mimoriadne intenzívneho rozvoja pohybových nadaní. Rozvoj pohybových nadaní a ním sprostredkované vnemy takisto prispievajú k hierarchickému rozvoju mozgu, výsledkom čoho je rozvoj osobnosti. Jemnejšia koordinácia medzi očami a rukami, na ktorom sa zakladá napríklad schopnosť manipulácie s jednotlivými predmetmi, sa môže vytvoriť len na báze „hrubšej“ koordinácie medzi očami a rukami. Teda vymenované formy pohybu tvoria predpoklad k tomu, aby u dieťaťa boli vybudované jemnejšie motorické postupy. V školopovinnom veku dieťaťa na prvom stupni je možné pozorovať posilnenie tej úrovne tzv. veľkých pohybov, ktorú dieťa dosiahlo v rannom veku, takisto je možné pozorovať ďalšie postupné pokračovanie vo vývoji. Zdokonaľovanie súmernosti tela spolu s početnými pohybovými cvičeniami majú spoločne za výsledok čoraz ladnejší pohyb tela. V neskoršom veku sa síce trocha zníži výrazný vplyv činností, spojených s pohybom, ale tento aspekt zostáva nezmenene dôležitý počas celého života človeka, z hľadiska udržania rovnováhy medzi fungovaním ľudského organizmu a osobnosťou daného človeka.

HERNÉ PRVKY DETSKÉHO IHRISKA MAYA:

MEGNEVEZÉS

Topogán uzavretá špirálna trubica

MIT FEJLESZT?

 • Podľa odborníkov tie deti, ktoré sa narodili prirodzenou cestou, ale ťažko , sú menej odvážny aby sa šmykli v uzavretom topogáne. Toto je vynikajúca aktivita, aby prekonali svoje obavy
 • Vnímanie priestoru

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 3 do 10 rokov

MEGNEVEZÉS

7 poschodová pavúková veža

MIT FEJLESZT?

 • Zmyseľ pre rovnováhu
 • Prekonanie strachu
 • Koordinačná schopnosť

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Lanový most

MIT FEJLESZT?

 • Zmyseľ pre rovnováhu
 • Prekonanie strachu
 • Prekonanie agorafóbie
 • Koordinačná schopnosť

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Obrovská trampolína

MIT FEJLESZT?

 • Zmyseľ pre rovnováhu
 • Vnímanie priestoru
 • Koordinačná schopnosť

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 2 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Summer tubing, jazda na gumennom kolese

MIT FEJLESZT?

 • Prekonanie strachu

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov
(pre mladšie s dospelými)

MEGNEVEZÉS

Delo

MIT FEJLESZT?

 • Koordinácia očí - rúk
 • Vnímanie priestoru

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Lanová piramída

MIT FEJLESZT?

 • Zmysel pre rovnováhu
 • Posilnenie svalou ruky a nohy
 • Vnímanie priestoru
 • Koordinačná schopnosť

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Detská motokárová dráha

MIT FEJLESZT?

 • Posilnenie svalov nôh
 • Koordinácia očí - rúk
 • Vnímanie priestoru
 • Vnímanie rýchlosti

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 2 do 10 rokov

MEGNEVEZÉS

Delená horolezecká činnosť

MIT FEJLESZT?

 • Posilnenie svalov rúk a nôh
 • Prispieva k pomernému vývoju detského tela  a zručnosti dieťaťa
 • Koordinačná schopnosť

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 3 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Zvyšujúca horolezecká rúrka

MIT FEJLESZT?

 • Posilnenie svalov rúk a nôh
 • Podľa odborníkov tie deti, ktoré sa narodili prirodzenou cestou ale ťažko, menej sa odvážia vyliezť do uzavretej trubice. . Toto je vynikajúca aktivita, aby prekonali svoje obavy
 • Prispieva k pomernému  vývoju detského tela a zručnosti dieťaťa
 • Koordinačná schopnosť

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Panoráma kocky

MIT FEJLESZT?

 • Prekonanie agorafóbie

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 10 rokov

MEGNEVEZÉS

Rúrková rozhľadňa

MIT FEJLESZT?

 • Prekonanie agorafóbie

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 10 rokov

MEGNEVEZÉS

Rozhľadňa zemegula

MIT FEJLESZT?

 • Prekonanie agorafóbie

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Lanová hojdačka

MIT FEJLESZT?

 • Posilnenie svalov rúk a nôh
 • Zmysel pre rovnováhu
 • Koordinačné schopnosti

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Závesná loptová hojdačka

MIT FEJLESZT?

 • Zmysel pre rovnováhu
 • Posilnenie svalov rúk
 • Vnímanie priestoru
 • Koordinačné schopnosti

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 12 rokov

MEGNEVEZÉS

Rozhľadňa spojená s pomocou horolezeckej trubice

MIT FEJLESZT?

 • Posilnenie svalov rúk a nôh
 • Prekonanie agorafóbie
 • Podľa odborníkov tie deti, ktoré sa narodili prirodzenou cestou ale ťažko, menej sa odvážia vyliezť do uzavretej trubice. . Toto je vynikajúca aktivita, aby prekonali svoje obavy
 • Prispieva k pomernému  vývoju detského tela a zručnosti dieťaťa
 • Koordinačné schopnosti

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti od 4 do 10 rokov

MEGNEVEZÉS

Vysiaca loptová hojdačka na sieťovinovej podlahe

MIT FEJLESZT?

 • Zmysel pre rovnováhu
 • Posilnenie svalov rúk
 • Koordinačné schopnosti
 • Vnímanie priestoru

KÉP

KINEK AJÁNLJUK?

Pre deti 4-12 rokov