Rezervácie
Domáci poriadok - Avalonpark

Domáci poriadok

Cielom domáceho poriadku je, aby sa deti a ich sprevádzajúci cítili na detskom ihrisku Maya v bezpečí, príjemne a aby dodržiavali pokyny uvedené v domácom poriadku. Vstúpením do areálu detského ihriska Maya domáci poriadok nadobudne účinnosť. Aj dospelý aj deti po zakúpení vstupného berú na zodpovednosť všetko, čo je v domácom poriadku určené, a všetky jeho body musia dodržiavať.

 • Hračky nachádzajúce sa na ihrisku Maya musí každý používať na vlastnú zodpovednosť
 • Vstupné je platné len na jedno vstup a je platné len pre toho, kto si ho zakúpil.
 • Na ihrisku dávajú pozor na deti školený animátory, ale napriek tomu, ak tam rodičia  nechajú deti na dlhšiu dobu, to môžu len na vlastnú zodpovednosť.
 • V areáli ihriska sú deti povinný dávať pozor na seba, aj na ostatných.
 • Na ihrisko Maja je zakázané zobrať jedlo, alebo nápoje!
 • Na ihrisko je zakázené priniesť náhrdelník, retiazku, iné šperky, a ostré predmety.
 • Všetky hračky sa môžu používať len podla pokynov. Pokiaľ nie ste istý v tom, ako sa môže jedna s hračiek používať, prosíme Vás, opýtajte sa našich kolegov na ihrisku Maya. Taktiež, ak nájdete na hračkách závadu, prosím ihneď ju hláste našim kolegom.
 • Všetky závady stvorené tým, že ich nepoužívate podla pokynov, alebo tým že ich používate schválne zle,  sú vašou peňažnou zodpovednosťou.
 • Ihrisko Maja nebere nie je zodpovedný stratu predmetov, ktoré si hostia do areálu vzali, ani za zranenia, ktoré sa na ihrisku stali.
 • Pokyny teamu ihriska Maya sa musia v každom prípade dodržiavať. Osoba, ktorá domáci poriadok nedodrží, bude mať zákaz vstup na ihrisko. Ak bezpečnostný strážnik niekoho pošle von, lebo nedodržal domáci poriadok, musí ihrisko okamžite opustiť bez toho, že by mu vrátili vstupné. 
 • Choré, alebo zotavujúce sa dieťa sa na ihrisku zdržiavať nemôže.
 • Fajčenie je na areáli celého parku, aj na terase zakázané!