Rezervácie
Ceny - Avalonpark

DETSKÉ IHRISKO MAYA CENY

VSTUPNÉ:

2.500 Ft/osoba (na celý deň) – do 2 rokov je vstupné zadarmo

permanentka na 10 vstupov: 20.000 Ft / permanentka

Viac ako 20 osôb: 1900 Ft / osoba

Rodičia si musia zakúpiť vstupné len v tom prípade, ak chcú aktívne používať prvky detského ihriska spolu so svojimi deťmi.