Regulament intern - Avalonpark

Regulament intern

Această politică este menită să permită tuturor copiilor şi părinţilor să-şi petreacă timpul în mod plăcut şi în condiţii de siguranţă în Parcul de jocuri pentru copii Maya, cu respectarea dispoziţiilor din Regulamentul intern. Din momentul intrării în Parcul de jocuri pentru copii Maya sunteţi obligaţi să respectaţi Regulamentul Intern. Adulţii şi copii care vizitează Parcul de jocuri pentru copii Maya, odată cu cumpărarea biletului iau la cunoştinţă dispoziţiile Regulamentului intern şi se obligă să le respecte în întregime.

 • Instrumentele de joc din Parcul de jocuri pentru copii Maya se pot folosi pe riscul propriu.
 • Biletul de intrare cumpărat permite intrarea cu o singură dată şi nu este transmisibilă!
 • În Parcul de jocuri pentru copii Maya copii sunt supravegheaţi de animatori, cu toate acestea copii pot fi lăsaţi în parc numai cu acordul şi pe răspunderea părinţilor.
 • Pe teritoriul Parcului de jocuri pentru copii Maya copii sunt obligaţi să se îngrijească de integritatea corporală proprie şi a celorlalţi copii.
 • În Parcul de jocuri pentru copii Maya este interzis consumul de mâncare şi de băuturi!
 • În Parcul de jocuri pentru copii Maya este interzis să purtaţi colier sau orice alte bijuterii ascuţite care pot produce leziuni.
 • Fiecare joc poate fi folosit numai în scopul destinaţiei. Dacă nu ştiţi destinaţia jocurilor, vă rugăm să solicitaţi îndrumări de la lucrătorii Parcului de jocuri pentru copii Maya. În cazul unor defecţiuni, evenimente de pagubă vă rugăm să informaţi echipa Parcului de jocuri pentru copii Maya.
 • Pentru daunele produse prin folosirea necorespunzătoare sau în mod intenţionat în echipamentele Parcului de jocuri pentru copii Maya îşi asumă răspunderea părinţii, tutorii.
 • Parcul de jocuri pentru copii Maya îşi exclude răspunderea pentru daunele înregistrate în obiectele de joc proprii introduse în parc sau pentru leziunile de persoane produse cu acestea.
 • Se vor respecta în toate cazurile dispoziţiile echipei Parcului de jocuri pentru copii Maya. Pentru cei care încalcă dispoziţiile Regulamentului, se interzice intrarea în Parc. In cazul interdicţiei din parc personalul de siguranţă sau personalul Parcului va solicita vizitatorului părăsirea parcului, fără restituirea contravalorii biletului de intrare.
 • Este interzis intrarea în Parc pentru copii bolnavi şi.
 • Fumatul este interzis în întregul parc, inclusiv pe terasă!