rezervare
Regulament intern - Avalonpark

Regulament intern

Respectarea următoarelor reguli este obligatorie, regulamentul pistei şi regulamentul intern este obligatorie tuturor în scopul asigurării siguranţei şi sportivităţii competitorilor.

 • Kartul simplu poate fi utilizat numai de oaspeţi care au împlinit 14 de ani şi au o înălţime mai mare de 130 cm, ambele condiţii trebuie îndeplinite concomitent! În cazul copiilor cu vârstă sub 14 ani este necesar prezentarea certificatului de identitate. Declaraţia de răspundere va fi semnată în toate cazurile de însoţitorul care a împlinit vârsta de 18 ani. Kartul dublu poate fi utilizat numai de persoane care au împlinit vârsta de 6 ani, împreună cu un însoţitor care a împlinit 18 de ani!
 • Competitorii vor purta cu caracter obligatoriu în toate cazurile casca de protecţie specială, care poate fi scoasă numai în strada de boxe. În cazul în care competitorul este obligat să se oprească în timpul cursei din cauza unui accident, fie din cauza unor defecţiuni tehnice, este obligat să semnalizeze cu ridicarea mâinii. Atâta timp cât supraveghetorul pistei nu a dat instrucţiuni pentru părăsirea kartului, concurentul nu trebuie să părăsească vehiculul în scopul prevenirii situaţiilor de pericol. Vor fi respectate în toate cazurile dispoziţiile supraveghetorului pistei. Este interzis competitorului să se deplaseze în direcţie opusă direcţiei de circulaţie.
 • În cazul oricărei defecţiuni pe parcursul cursei competitorul este obligat să se tragă la o margine nefolosită a pistei. Competitorului îi este interzis să împingă kartul pe pistă, fiind obligat să aştepte dispoziţiile şi ajutorul  supraveghetorul pistei.
 • În timpul competiţiei sau cursei pentru depăşire se poate folosi atât partea dreaptă, cât şi partea stângă a pistei. Este interzis pe pistă coliziunea intenţionată, expulzarea intenţionată a celuilalt competitor sau comportamentul agresiv, deci primejduirea intenţionată a partenerilor de competiţie. Este interzis deasemenea frânarea semnificativă a competitorului la întrecere, totodată un competitor nu poate împiedica celălalt competitor până ce nu a atins viteza de deplasare.
 • Nerespectarea regulilor de mai sus poate duce la excluderea din concursuri, curse, iar în cazul abaterilor grave, încălcărilor de reguli operatorul pistei poate decide chiar şi expulzarea competitorului de pe pistă.
 • Kartul nu poate fi folosit de persoane care au consumat droguri / medicamente care influenţează conducerea de autovehicule, sau se află sub influenţa alcoolului sau drogurilor.
 • Operatorul pistei nu răspunde pentru pierderea, deteriorarea obiectelor de valori introduse pe pistă. In afara competitorilor nu are dreptul de a staţiona nimeni pe pista de go-kart, intrarea fiind strict interzisă.
 • Pista poate fi folosită de oricine numai pe răspundere proprie. Înainte de curse se va completa o declaraţie de responabilitate, în cazul persoanelor cu vârstă sub 18 de ani va fi necesar semnătura părintelui sau tutorelui. Go-kartul poate fi folosit numai de la înâlţime de 130 cm. Pe pista de go-kart pot circula concomitent maxim 16 karturi.
 • Kartul dublu poate fi utilizat numai de copii care au împlinit 6 ani, împreună cu un însoţitor cu vârstă de peste 18 ani!
 • Fumatul este interzis pe întreaga pistă.

Semnale de steag:

 • Competitorii sunt obligaţi să respecte semnalele de steag şi să acţioneze conform culorii steagului.
 • Steag albastru: cu steagul albastru vom semnala dacă în spatele tău se deplasează un concurent mai rapid. În acest caz este necesar să te retragi şi să permiţi celuilalt autoturism să te întreacă, iar după ce te-a depăşit, poţi să te deplasezi mai departe în ritmul tău.
 • Steag galben: semnalăm cu steag galben dacă există un accident sau un pericol pe pistă. În acest caz trebuie să încetinezi, fiind interzis depăşirea, cu excepţia cazului când este vorba despre un autoturism împotmolit.
 • Steag roşu: înseamnă întreruperea cursei. Toţi competitorii trebuie să încetinească şi să se întoară în strada de boxe. 
 • Steag alb-negru cu carouri: semnalizează ultimul tur.