Házirend - Avalonpark

Házirend

Ez a házirend azt a célt szolgálja, hogy minden gyermek és kísérője a Maya Játszóparkban töltött időt kellemesen és biztonságosan töltse, betartva a jelen házirend rendelkezéseit. A Maya Játszóparkba történő belépéssel a Házirend életbe lép. A Játszóparkba látogató felnőttek, ill. gyermekek a belépőjegy megváltásával minden külön cselekmény nélkül tudomásul veszik a jelen Házirend valamennyi rendelkezését és kötelezettséget vállalnak annak maradéktalan betartására.

 • A Maya Játszópark játékait mindenki saját felelősségére használja.
 • A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít fel és másra át nem ruházható!
 • A Játszóparkban animátorok felügyelik a gyermekeket, ennek ellenére ott csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel hagyható a gyermek.
 • A Játszópark területén a gyermekek kötelesek saját és a többi gyermek testi épségére vigyázni.
 • A Maya Játszóparkba tilos ételt és italt behozni!
 • A Játszóparkba tilos nyakláncot és egyéb sérülést okozó ékszert, éles és hegyes tárgyat behozni.
 • Minden játékot kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Amennyiben a játék rendeltetésszerű használata kétséges, úgy kérjük, rendeltetésszerű használat körülményeit kérdezze meg a Maya Játszópark dolgozóitól. Ha esetleges meghibásodásokat, káresetet észlelnek, kérjük, jelezzék a Játszópark csapatának.
 • A Maya Játszópark berendezésében a nem rendeltetésszerű használatból, illetve a szándékos rongálásból eredő károkért anyagi felelősséggel a szülők, gondviselők tartoznak.
 • A Maya Játszópark területére bevitt tárgyakban keletkezett kár és hiány esetén valamint személyi sérülés esetén a Maya Játszópark kifejezetten kizárja a felelősségét.
 • A Maya Játszópark csapatának utasításai minden esetben követendők. A Házirendet be nem tartó személy kitiltható a Parkból. Kitiltás esetén az érintett a biztonsági őr vagy a Park dolgozója felszólítására köteles a Park területét elhagyni a belépőjegy ára visszatérítésének hiányában.
 • Beteg, illetve még lábadozó gyermekek nem tartózkodhatnak a Játszóparkban.
 • Dohányozni az egész Park területén – még a teraszon is – tilos!